Georg Leopold Weisel

* 1804, Přeštice (Plzeň-jih), Česká republika (Czech Republic)
† 31. 3. 1873, Všeruby (Domažlice), Česká republika (Czech Republic)
historik, lékař, porodník, spisovatel

 

pohlaví: muž

heslo:
Mezi nejznámější osobnosti Všerub patří bezesporu zkoušený ranhojič J. L. Weisel. Narodil se roku 1804 v židovské rodině a jeho původní jméno znělo Jachim Löbl Weisel. Mládí prožil v pražském židovském ghettu, z jehož prostředí čerpal náměty pro své první povídky. V období své doktorské praxe ve Všerubech se zamiloval do dcery Karla Pavlovského, který pracoval v městečku jako celní úředník. Před svatbou, která zanedlouho následovala musel Weisel opustit židovskou víru otců a nechat se pokřtít. Ve své době to byl rozhodně krok ojedinělý a neslýchaný. Křest se konal r. 1843 v kostele sv. Anny na Tanaberku. (Houra, 1930, 6 – 7.)
Po svatbě se Weisel věnoval dál sbírání židovského a šumavského folkloru, své příspěvkypublikoval v časopisech a lidových kalendářích. Nezanedbával však ani lékařskou praxi, jejíž výsledky byly ceněny také v sousedním Bavorsku. Do historiografie našeho regionu se Weisel nesmazatelně zapsal historickým pojednáním „Der Choden – prozess..“ , kde mimo jiné líčí také spor Koziny s „Lomikarem“. Jeho studie vychází jako první z historických pramenů, které byly v té době uloženy v koutském archivu. Z Weiselovi studie čerpali beletristé i historiografové údaje o Chodech a Lamingerovi ještě ve 20. letech našeho století. Právě tato Weiselova práce přilákala na Chodsko znovu A. Jiráska a zavdala hlavní podnět k napsání Psohlavců, kteří by bez Weisla nemohli vůbec vzniknout. (Maur, 1984, 50.)
Weislův životopis a výbor z jeho díla vydal v r. 1926 J. Blau. Weiselovými povídkami se pro-
líná motiv nešťastného sňatku mezi Židem a křesťankou. Je tedy zřejmé, že se spisovatel těžce vyrovnával se svým přestupem na novou víru a jeho manželství nebylo bez problémů.
Díky svým zájmům o národopis navázal bližší kontakt s Boženou Němcovou, která
ve Všerubech v letech 1847 – 1848 žila . Česká spisovatelka si Weisla vážila také pro jeho
pokrokové politické názory.
Dne 31.3.1873 Weisel umírá. Přesto, že nově přijaté víře zřejmě nikdy neuvěřil, byl pohřben
na všerubský hřbitov mezi své sousedy jinověrce. Weiselův náhrobní kámen stojí u ohradní zdi
v levém horním rohu hřbitova. Do černého mramoru vytesal kameník lakonické sdělení „Georg
L. Weisel + 1873 Artz u. Schriftsteller“.
vseruby.info, 1.7.2016

poznámka:
Pseudonym
Lesiv, 1804-1873
W....l, 1804-1873
G. L. W., 1804-1873
W., G. L., 1804-1873
M. B. K., 1804-1873
Asmodi, 1804-1873
Veradico, 1804-1873
Skutečné jméno
Weisel, Jáchym Löbl, 1804-1873
Odkaz. forma
Weisel, Jachim Löbl, 1804-1873
Weisel, Jiří Leopold, 1804-1873
-
Při přestupu ze židovské na katolickou víru v roce 1843 přestal užívat jméno Jachim Löbl Weisel a přijal jméno Jiří Leopold Weisel.