Ivan Erdelský

* 27. 6. 1941, Sabinov (Sabinov), Slovensko (Slovakia)
stomatolog, pedagog

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

heslo:
Narodil sa 27. júna 1941 v Sabinove, v kraji ku ktorému preciťuje dodnes vrelý vzťah. Pochádza z rodiny právnika, ktorý pracoval od roku 1948 ako štátny notár v Dunajskej Strede. V tomto meste absolvoval školské roky pred štúdiom na univerzite, ktorú absolvoval v Olomouci na stomatologickom smere. Po promócii absolvoval základnú vojenskú službu v Komárne vo funkcii lekára – stomatológa vojenského útvaru. V roku 1966 nastúpil do zamestnania v MUNZ v Bratislave na Bezručovej ul. Najprv pracoval ako všeobecný stomatológ na stomatologickom oddelení, ale po atestácii 1. stupňa bol po konkurznom riadení prijatý do kolektívu pracovníkov Katedry stomatológie ILF ako odborný asistent. Venoval sa prednostne problémom parodontológie a ochoreniu ústnej sliznice jednak ako terapeut, jednak ako pedagogicko-vedecký pracovník rozvíjal a realizoval teoretické i praktické problémy tohto odboru podľa potrieb stomatologickej všeobecnej praxe a aktuálnych problémov výskumu. V predpísanom čase splnil podmienky pre získanie nadstavbovej atestácie z parodontológie. Od tohto času sa bezvýhradne venoval problémom parodontu v širokom vzťahu k ostatným odborom stomatológie a všeobecnej medicíny. Na LF Karlovej univerzity v roku l978 úspešne obhájil dizertačnú prácu pre získanie vedeckej hodnosti kandidáta vied. Dodnes vďačne spomína na svojho pražského školiteľa, parodontológa európskeho formátu profesora Škacha, ktorý formoval jeho orientáciu na aktuálne teoretické a klinické problémy parodontológie a kontakty stomatológie s afekciami slizníc ústnej dutiny. Na pracovisku II. Stomatologickej kliniky FVL v Prahe, ktoré v tom čase viedol prof. Škach strávil v roku 1969 šťastné 3 mesiace na ktoré dodnes spomína. V roku 1995 bol vymenovaný za docenta v odbore stomatológia. V roku 1982 absolvoval kurz pre organizátorov zdravotníctva na Institute usoveršenstvovanija vračej v Moskve. V roku 2006 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora na SZU v Bratislave. Okrem stáží na Karlovej univerzite v Prahe absolvoval študijné pobyty v Mníchove, Lipsku, Bukurešti, Budapešti a workshope v Novom Sade. Je autorom 74 odborných publikácii a spoluautorom dvoch monografii s aktuálnymi témami parodontológie a všeobecnej stomatológie a niekoľkých učebných textov vydaných na LF UPJŠ v Košiciach.
Doc. MUDr. Rudolf Kotula, CSc., www.lekarsky.herba.sk