Viking Eggeling

* 21. 10. 1880, Lund, Švédsko (Sweden)
19. 5. 1925, Berlín (Berlin), Německo (Germany)
malíř, filmař, dadaista, filmový režisér

 

národnost: švédská
pohlaví: muž

poznámka:
Do skalního jádra průkopníků s „kinetickým kubismem“ dodnes patří hlavně dvojice osobitých režisérů – Hans Richter a Viking Eggeling. Vzájemné přátelství a spolupráce hlavně okolo dadaistů v Bernu oba inspirovala do budoucí činnosti. H. Richter své obrazové kompozice včlenil do několika Rytmů, zatímco V. Eggeling stihl natočit pouze jeden snímek (16 dnů po veřejné premiéře v Německu zemřel), který se ovšem nedochoval v původní celistvé podobě. Důmyslná až perfekcionistická práce s různě rýsovanými formami představovala pro režiséra hlavně objevování nových postupů ve výtvarném, potažmo filmovém umění. Kontrastní tvary nechává volně prolínat s harmonickými, čímž dospívá k „orchestraci formy“ – prohloubení vjemu pomocí kineticky vyvstávajících forem, které spojuje do vzájemných vztahů a souvislostí. Pravda, v neozvučené verzi Symphonie ztrácí na patřičné působivosti, přesto je na poli raně avantgardních pokusů oprávněným unikátem.
zdroj - www.csfd.cz