André Chi Sing Yuen

* Hongkong (Hong Kong)
výtvarník

 

pohlaví: muž