Vladimír Arnošt

* 1995,
výtvarník

 

pohlaví: muž

heslo:
Vladimír Arnošt (*1995) pochází ze severočeského Mostu, avšak v rámci svých současných aktivit porůznu působí – bez nadsázky řečeno – v rámci téměř celé České republiky. Výtvarnému umění se věnuje již od svých nejranějších let, s tím, že v posledních třech letech realizuje jednak své vlastní výstavy a jednak se účastní též výstav skupinových. Z hlediska výtvarného umění se věnuje jednak vystavené historické grafice, ale jednak též keramické zahradní plastice a řadě dalších technik. V současné době studuje Zahradní a krajinářskou architekturu na Mendelově univerzitě v Brně, avšak jeví zájem též o architekturu klasickou, přinejmenším tím, že jako odborný asistent působí v rámci přípravných kurzů pro přijímací zkoušky na umělecké školy. Ve svém volném čase se vedle přírodních věd zabývá též historií – odtud tedy původ námětu celé výstavy – a rovněž veřejným přednášením a přednášením pro školy na téma otázek krajiny, trvale udržitelného rozvoje, přírodě blízkého zemědělství a současnosti a budoucnosti životního prostředí.
knihy-galerie.cz, 22.6.2018

poznámka:
NK ne - 23018/06