Jan Zejda

* 14. 6. 1929,
pedagog, zoolog

 

pohlaví: muž

poznámka:
Doc. Ing. Jan Zejda, DrSc., (*1929) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Zabývá se ekologií, zoologií, konkrétně populační dynamikou savců. Přednášel teriologii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně.