Peter Engelmann

* 1823,

 

pohlaví: muž

heslo:
Peter Engelmann se narodil v Německu, studoval na univerzitě v Heidelbergu a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V revolučním roce 1848 se postavil na stranu republikánů a vydával revoluční noviny Freier Demokrat. V roce 1849 z politických důvodů emigroval do Spojených států, kde zprvu pracoval na farmě v Michiganu a v roce 1851 přesídlil do Wisconsinu, kde se nakonec usadil v Milwaukee.
Pro své vyhraněné názory se spřátelil s Vojtou Náprstkem, s kterým již v roce 1851 založili German-English Academy. V jejím čele pak stál až do své smrti, zatímco Náprstek byl sekretářem a dohlížel na náplň učiva. Vojtovi také pomáhal s vydáváním satirického časopisu Milwaukie Flugblätter, který vycházel v letech 1852-1854 a když Náprstek vyhlásil veřejnou sbírku exponátů pro Národní muzeum v Praze, mezi dárci jsou zmiňováni také manželé Engelmannovi. Jistě i pod tímto dojmem založil i přírodovědeckou společnost (Wisconsin Natural History Society), jejíž sbírky se v roce 1882 transformovaly do Milwaukee Public Museum. Peter Engelmann působil v několika volnomyšlenkářských společnostech, publikoval a přednášel.
Vojta Náprstek, jeho rodina a přátelé, Národní muzeum, Praha 2016

poznámka:
NK ne - 2018/10