Janko Alexy

* 25. 1. 1894, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš), Slovensko (Slovakia)
22. 9. 1970, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
publicista, pedagog, malíř, spisovatel

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Janko Alexy
Mojmírova smrť II.
1942
malba
papír, pastel
82 x 111 cm
Janko Alexy
Bitka pri Devíne
1942–1943
malba
papír, pastel
66 x 98 cm
Janko Alexy
Rodina
1932
malba
karton, pastel
44,5 x 60,5 cm
Janko Alexy
Čáčov
1945
malba
deska, olej
68 x 98 cm
Janko Alexy
Pohreb
1921
malba
lepenka, olej
50 x 49 cm
Janko Alexy
Štúdia baču
1930
malba
olej, plátno
39 x 40 cm

heslo:
1927 diplom středoškolského profesora
*26.1.?

Patrí k zakladateľským osobnostiam slovenskej výtvarnej moderny a bol organizátorom kultúrneho života. Jeho literárna tvorba kotví v osobných zážitkoch z detstva a mladosti. Príznačná je pre ňu improvizačná ľahkosť, láskavý humor s jemnou dávkou sebairónie, úprimnosť a citová spontánnosť. Nájdeme v nej viacero portrétov detských postavičiek a aj sám rozprávač podáva svoje príbehy z aspektu rojčivého chlapca, ktorého sny o svete krásy, lásky a dobra narážajú na tvrdé hrany reálneho života (Kôň, Grétka, Slúžky a iné). Poviedka Ondrejko patrí k umelecky prenikavejším obrazom sociálnych krívd páchaných na deťoch v medzivojnovom období minulého storočia a manifestuje autorov súcit s ponižovanými a trpiacimi. Tento súcit však neprerastá do sentimentality. Ondrejko aj v biede a smrteľnej chorobe sníva o veľkom ľudskom zážitku. A tak umeleckou výslednicou tejto štúdie detskej duše je gogoľovsko-čechovský smiech cez slzy.
Jeho rozsiahle dielo obsahuje okolo 1 300 olejov, pastelov, tempier a kresieb inšpirovaných ľudovou tvorbou, legendami a krajinou. V 50. rokoch vytváral kompozície pre architektúru a tapisérie. Neskôr sa vrátil k inšpiráciám z ľudovej tvorby. Výrazne sa zaslúžil o rekonštrukciu Bratislavského hradu.
Jeho literárna činnosť pre neho nebola prvoradá, no napriek tomu bola sústavná a nezanedbateľná – vydal vyše 20 kníh. Spolu s Gejzom Vámošom vydával literárno-umelecký časopis Svojeť, ktorý založili v roku 1922. Hlavnou črtou jeho prozaických diel je autobiografickosť, bezprostrednosť zážitkov z detstva i štúdií, no i postavy a atmosféra bratislavského umeleckého prostredia. Životný optimizmus svojich diel sa snažil podoprieť i zážitkami z ciest po Slovensku.
sk.wikipedia.org, 2.7.2017

poznámka:
Někdy datum narození uváděno 26. 1. 1894