Bohuslav Adámek

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
-   Akademie výtvarných umění, Praha , Ottenfeld Rudolf Otto von
1908 - 1913   Akademie výtvarných umění, Praha , Ottenfeld Rudolf Otto von