David Norbert Altman

1656,
malíř, řezbář

 

pohlaví: muž

heslo:
David Norbert Altman. Malíř. Syn hradčanského primátora Jiřího Altmana. Bratr sochaře Davida Altmana. Od r. 1628 měšťanem Malé Strany. Jeho mistrovským dílem je obraz Madona s dítětem, svatým Josefem, svatou Alžbětou a malým Janem Křtitelem, předložený r. 1644 při přijetí do staroměstsko-malostranského cechu malířského. Roku 1632 maloval v knihovně na Strahově. Dalším obrazem je Mapa povodí Vltavy z doby kol r. 1640. R. 1638 nástěnné malby v Oettingenském paláci na Malé Straně. V jeho tvorbě lze zachytit ještě doznívání vlivu manýrismu v barokním malířství 1. pol. 17. stol.

poznámka:
NK neuvádí 2010, 2011, 2012,