Vladimír Vašíček

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1957   Vladimír Vašíček: Práce z let 1949 - 1956 (Oleje - akvarely - kresby)
1958   Vladimír Vašíček: Obrazy - akvarely - kresby z let 1949 - 1958
1959   Vladimír Vašíček: Práce z let 1956-59
1959   Vladimír Vašíček: Práce z let 1946-1959
1960   Vladimír Vašíček
1962   Vladimír Vašíček
1965   Vladimír Vašíček
1965   Vladimír Vašíček
1966   Vladimír Vašíček
1967   Vladimír Vašíček
1969   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1968
1969   Vladimír Vašíček: Výstava obrazů
1972   Vladimír Vašíček: Souborná výstava malířského díla
1979   V. Vašíček
1983   Vladimír Vašíček: Výběr z díla 1949 - 1981 (Kresby, kvaše, akvarely, monotypy)
1984   Vladimír Vašíček: Akvarely, kvaše, tempery
1986   Vladimír Vašíček: Obrazy / kvaše / kresby
1988   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1988   Vladimír Vašíček: Akvarely
1989   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1993   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1992
1994   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1995   Vladimír Vašíček: Obrazy
1996   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996
1999   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949 - 1999
2002   Vladimír Vašíček: Obrazy
2005   Vladimír Vašíček: Výběrová retrospektiva / Selective retrospect
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1945   Student Painter´s and sculptor exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1957   Jánuš Kubíček, Bohumír Matal, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1958   Kubíček, Matal, Vaculka, Vašíček
1963   VII Bienal de São Paulo
1964   Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček: Akvarely, tempery, grafika
1965   České moderní malířství a sochařství
1966   Brněnská bilance
1967   Obraz 67
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Setkání 67
1968   50 let československého malířství 1918 - 1968
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
1970   77 grafici
1970   Umění Moravy
1971   Contemporary czechoslovak art
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1989   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 - 1988)
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1995   Abstraktní malířství (Obrazy a kresby 14 autorů)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Záznamy dojmy sny
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1999   "…a co sbírky" (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   Via dolorosa / Cesta utrpení
2000   alfa 2000 omega
2000   I. Salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Vladimír Vašíček, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2009   Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy (Život a dílo malíře Vladimíra Vašíčka), Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců
2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2008 (XIX. V - Vik)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Členská výstava Krajského střediska Svazu výtvarných umělců v Brně, Výtvarné umění, 3, 5-6, 1953/12/31, 548-550
1957   Vladimír Vašíček patří ke generaci..., Vladimír Vašíček: Práce z let 1949 - 1956, , , 1957, -
1958   Retrospektivy a hledání, Výtvarná práce, 6, 1, 1958/01/24, 8-
1958   Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, 6, 19, 1958/11/15, 8-8
1959   Pražské výstavy září-říjen, Výtvarné umění, 8, 10, 1959/03/ 31, 473-475
1959   Malíře Vladimíra Vašíčka znáte už léta..., Vladimír Vašíček: Práce z let 1956-59, , , 1959, -
1960   Před obrazy Vladimíra Vašíčka, Vladimír Vašíček, , , 1960, -
1962   Dráha Vladimíra Vašíčka (Nástin monografie od A. Pohribného), Vladimír Vašíček, , , 1962, -
1963   Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, 11, 11-12, 1963/07/19, 8-8
1964   Východočeský salón, Výtvarná práce, 12, 16-17, 1964/09/30, 4-4
1965   Z ateliéru Vladimíra Vašíčka, Výtvarné umění, 15, 2, 1965/03/20, 82-84
1965   V současném českém malířství není mnoho umělců..., Vladimír Vašíček, , , 1965, -
1965   V našom súčasnom maliarstve..., Vladimír Vašíček, , , 1965, -
1965   Kronika výstav, Výtvarná práce, 13, 6-7, 1965/04/26, 14-15
1966   Výstava Vladimíra Vašíčka není souhrnná..., Vladimír Vašíček, , , 1966, -
1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, , , 1966, 217-225
1966   Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 6-7
1968   V městském kulturním domě..., Výtvarná práce, 16, 5, 1968/03/27, 4-
1969   Úryvky z recenzí a úvah o malířské práci Vladimíra Vašíčka, Vladimír Vašíček: Výstava obrazů, , , 1969, -
1969   Dvě z Brna, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 7-
1970   Vladimír Vašíček, Výtvarné umění, 20, 3, 1970/08/31, 132-140
1972   Radostný svět Vladimíra Vašíčka..., , , , , -
1979   Vladimír Vašíček náleží k těm našim umělcům..., , , , , -
1986   Vladimír Vašíček / Obrazy (Shodou okolností jsem se nad povahou tvorby...), Vladimír Vašíček: Obrazy / kvaše / kresby, , , 1986, -
1989   K hlubšímu poznání, kritickému posouzení a spravedlivému ocenění..., Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1968, , , 1969, -
1989   Radost a napětí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 21, 1989/10/17, 4-
1993   Dílo Vladimíra Vašíčka, ač je tvorbou žijící..., Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1992, , , 1993, -
1994   Připomenutí tvorby Vladimíra Vašíčka..., Vladimír Vašíček: Výběr z díla, , , 1994, -
1995   K zlínské výstavě obrazů Vladimíra Vašíčka, Prostor Zlín, 3, 7 - 8, 1995/07, 1-5
1996   Pro rozvinutí tvorby Vladimíra Vašíčka... / The deciding factor in the development of Vladimír Vašíček´s work... , Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996, , , 1996, 5-8
1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, , , 1999, 8-23
1999   V příbězích historie českého malířství..., Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949 - 1999, , , 1999, -
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, , , 2000, 8-13
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 9, 1 - 3, 2002, 16-19
2003   Odešel Vladimír Vašíček, Prostor Zlín, 10, 4, 2003, 10-11
2003   O výraz vyššího řádu, Prostor Zlín, 10, 4, 2003, 12-15
www
rok vydání, název (podnázev)
  Vladimír Vašíček (artlist.cz)
  Brněnská výtvarná skupina (artlist.cz)
  art.vasicek.contact.sweb.cz
  art.vasicek.videos.web.sweb.cz
2013/08/12   Vladimír Vašíček přestal malovat už před 10 lety (mestokyjov.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1957   Vladimír Vašíček: Práce z let 1949-1956. Oleje, akvarely, kresby
1966   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1959-1965
1984   Vladimír Vašíček: Akvarely
1986   Vladimír Vašíček: Obrazy a kresby
1986   Vladimír Vašíček: Obrazy a kresby
1988   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1988   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1989   Vladimír Vašíček: Výběr z diela
1989   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1992   Práce Vladimíra Vašíčka
1993   Vladimír Vašíček: Obrazy
1993   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949-1992
1995   Vladimír Vašíček: Obrazy
1998   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1999   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999
1999   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999
2002   Vladimír Vašíček: Obrazy, kresby, kvaše
2002   Vladimír Vašíček: Obrazy
2005   Vladimír Vašíček: Výběrová retrospektiva
2005   Vladimír Vašíček: Výběr z tvorby
2010   Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1964   Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček: Akvarely, tempery, grafika
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   Výtvarné umění
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1951   Krajina s růžovou oblohou / Landscape with Rosy Skies
1956   Dívka s nádobou na hlavě / Girl with Jar on her Head
1958   Kukuřice / Maize
1958   Vlnitá krajina / Wavy Lanscape
1959   Podzim / Autumn
1960   Průnik slunce / Penetration of Sun
1961   Impulsy / Impulses
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1981   Bez názvu
1989   Bez názvu
1989   Bez názvu
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1962   Pták ohnivák / Firebird
1963   Patina minulosti / Patina of the Past
1964   Rozptyl / Dissipation
1967   Rozdilnost stádií / Diference of Stages
1973   Nejasná touha / Unclear Desire
1976   Oživení / Enlivening
1979   Ranní rozjímání / Morning Contemplation
1980   Běh času / Course of Time
1985   Cesta a příčina / Path and Cause
1988   Děni v prostoru / Activity in Space
1992   Obojí význam / Both Meaning
1994   Dovršení / Culmination
2001   Jedné vůle / Of Single Wil
parte
rok vydání, název (podnázev)
2003   Vladimír Vašíček (akademický malíř)
program
rok vydání, název (podnázev)
2005   Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou (říjen 2005)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1992   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (část druhá)
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
2002   Vladimír Vašíček: Obrazy (Seznam vystavených prací)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
video
rok vydání, název (podnázev)
2005   Vladimír Vašíček - Landcapes - krajiny (youtube.com)
2009   From Svatobořice to St. Gallen 1968 - O cestě jedné výstavy (youtube.com)
2010-2011   Sout Moravian Venuses and greetings - compilation (youtube.com)