Radka Kalabisová

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
- 1984   Školský ústav umělecké výroby, Praha ,