Jitka Cholastová

* 23. 10. 1977, Zlín (Zlín), Česká republika (Czech Republic)

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Životopis
Identifikace osoby
Mgr. Jitka Cholastová, nar. 23. 10. 1977 ve Zlíně
Pracoviště
Ústav české literatury a knihovnictví
Filozofická fakulta MU
A. Nováka 1
660 88 Brno
Funkce na pracovišti
interní doktorandka
Vzdělání a akademická kvalifikace
2001 Mgr., Pedagogická fakulta MU v Brně, obor český jazyk - občanská výchova, diplomová práce na téma Interní subjekty v próze Richarda Weinera
Přehled zaměstnání
2001 (dosud) Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, Brno - vyučující českého jazyka a literatury
Pedagogická činnost
Úvod do studia literatury
Česká literatura 20. století
Vědeckovýzkumná činnost
Literatura 1. poloviny 20. století
Teorie literatury
Vybrané publikace
Fišer, Zbyněk - Cholastová, Jitka. Tvorba odborného textu a techniky tvůrčího psaní na vysoké škole. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno : Masarykova univerzita, 2005. info
Cholastová, Jitka. Lineární a cyklický čas v próze Daniely Hodrové a Olgy Tokarczukové. In Sborník z konference Čas v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem : Katedra bohemistiky PedF UJEP, 2004. info
Cholastová, Jitka. Letní škola tvůrčího psaní na FF MU. In Sborník z konference Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Brno : Ústav české literatury FF MU, 2004. info
Cholastová, Jitka. Tvůrčí psaní třikrát jinak. Česká literatura : časopis pro literární vědu, Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, 5. ISSN 0009-0468. 2004. info
Cholastová, Jitka. Záznam jednoho požáru. Host, 2002, 7, od s. I. ISSN 1211-9938. 2002. info
Cholastová, Jitka. Vypravěčská perspektiva v próze Richarda Weinera. In Literární věda 2001. Celostátní studentská konference. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2001. od s. 76. ISBN 80-7248-125-8. info
14. 9. 2002

poznámka:
Mgr. Jitka Cholastová, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 660 88 Brno