Stefano della Bella

Portrét Stefana della Bella (Václav Hollar)