Karla Erbová

* 30. 4. 1933, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
spisovatelka, dramatička, básnířka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Narodila se v dělnické rodině v Plzni, kde žila do svých 50 let. Zde vychodila obecnou a měšťanskou školu a vystudovala dva roky sociálně-zdravotní školy. Pracovala jako sekretářka v několika podnicích a institucích. V roce 1984 odchází do Prahy, kde pracuje 7 let jako směnová provozní Ústředního kulturního domu železničářů v Praze. Poté odchází do důchodu.
V roce 1963 se stává členkou literární skupiny Červen 63 v Plzni. Členka Obce spisovatelů od prosince 1989, členka českého centra PEN klubu od r.1997.
Přestože žije od r. 1984 v Praze, stále pracuje ve Středisku západočeských spisovatelů v Plzni.
V roce 1995 zakládá Společnost Národní knihovny ČR, je její předsedkyní do listopadu 1997.
Publikovat začala ve svých 12 letech v Plzeňské Pravdě (první otištěná báseň: Matčiny ruce), později publikuje i drobné prózy. Do r. 1951 publikuje pod jménem Karla Fremrová, v letech 1951-1968 Karla Papežová, od r. 1968 jako Karla Erbová.
V rukopisech několik cestopisů, 3 knížky pro děti, 2 knihy povídek, 3 větší novely.
V letech 1969-1989 z politických důvodů nepublikuje.
Před rokem 1969 i po roce 1989 dlouholetá spolupráce s rozhlasem, řadou novin a časopisů, s Radiem Svobodná Evropa, podílela se na několika sbornících poezie, kterou vydalo Středisko západočeských spisovatelů v Plzni, mnohdy ve spolupráci s německými autory. Řada cen v literárních soutěžích. Desítky autorských večerů. Její verše jsou publikovány v Polsku a Německu, vysílány Českou televizí.
Její verše provázejí i obrazovou publikaci o Jiřím Kolářovi, vydanou a.s. Západočeská energetika (která zakoupila jeho obrazy), vydanou v roce 2001.
V roce 1998 píše libreto k opeře Anežka Česká, hudba dr. Leon Juřica.
Od r. 1990 do září 1999 vydávala samizdatovou edici Strom v počtu 20 výtisků. Vyšlo celkem 19 svazků (poezie, próza, cestopisy a pod). Edice ukončena pro finanční problémy.
Vydané knihy:
1966 - Neklid, básnická sbírka (Karla Papežová) - Zpč. nakladatelství Plzeň
1991 - Komu mé kosti - básnická sbírka, Zpč.nakladatelství Plzeň
1992 - Via dolorosa - básnická sbírka, vlastním nákladem,
1993 - Vždyť miluješ svou lásku ke mně - básnická sbírka, vlastním nákladem
1994 - Iokasty, Glauké, Klytaiméstry, básnická sbírka, vlastním nákladem
1995 - Obrazy obrazů, básnická sbírka (kresby Josef Piorecký, zájmový náklad k životnímu výročí výtvarníka)
1995 - Armor, básnická sbírka, Středisko zpč. spisovatelů, edice Vernisáž, nakladatel PUBLIC-Jelínek, Plzeň
1996 - Náměstí zázraků, básnická sbírka, Středisko západočeských spisovatelů, edice Vernisáž, nakladatel PUBLIC-Jelínek, Plzeň
1997 - Mukáň, básnická sbírka, vlastním nákladem
1998 - Terra cota - básnická sbírka, vlastním nákladem
1999 - Oslovení - bibliofilie společně s výtvarníkem J.Posledním, vlastním nákladem
1999 - Živly - bibliofilie, vlastním nákladem, výtvarník Jiří Poslední
2000 - Krajina s osamělým jezdcem, básnická sbírka, nakladatel Protis Praha
2001 - bibliofilie Plzni - výtvarník Miroslav Tříska, vlastní náklad
2002 - Kalendář plzeňský 2003 - soubor povídek, vydalo 2002 Pro libris Plzeň
2002 - Liánový most - básnická sbírka, nakladatel Protis Praha
2003 - Již nikdy nedovolím požáru - básnická poéma, česky - Pro libris Plzeň
2003 - Již nikdy nedovolím požáru - básnická poéma, česko-polsky, překladatel Jan Pyszko, nakladatel Sursum Tišnov
2003 - V básni se rozední - výbor z básní česko - francouzsky, překladatel Jaen-Louis Bradel, Pro libris Plzeň
2004 - Dům plný dopisů, bibliofilie, společně s výtvarníkem Jiřím Posledním
Ocenění:
1995 - Cena města Plzně za celoživotní dílo
1999 - Cena Jana Zahradníčka za českou poezii
2001 - Čestné uznání Ceny Bohumila Polana za knihu Krajina s osamělým jezdcem - za rok 2000
2003 - Cena Bohumila Polana za rok 2002 - za básnickou sbírku Liánový most

zdroj - www.umeleckabeseda.cz

poznámka:
Rodné jméno
Fremrová, Karla, 1933-
Viz též (pseud.)
Papežová, Karla, 1933-
-
Básnířka, autorka povídek, cestopisných textů, pořadů pro rozhlas a loutkových hry.