Ladislav Fialka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1975   Tanec v kresbě Olgy Fejkové (Kresby z let 1955 - 1971)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1976   Deburau nesmrtelný Pierot (Legenda a skutečnost o Janu Kašparovi Deburauovi a jeho význam ve vývoji světové pantomimy), Melantrich, nakladatelství, Praha
1984   Stanislav Látal, Československý filmový ústav, _