Viliam Weisskopf

* 1. 4. 1906, Červený Kostelec (Náchod), Česká republika (Czech Republic)
7. 12. 1964, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
grafik, ilustrátor, karikaturista

 

pohlaví: muž

Viliam Weisskopf
Nebezpečné chodníčky
1955
kresba
papír, tuš
383 x 313
Viliam Weisskopf
Konferencia na najvyššej úrovni
1962
kresba
papír, tuš
600 x 440
Viliam Weisskopf
Drang nach Osten
1957
kresba
karton, tuš
495 x 347
Viliam Weisskopf
Made in USA
1957
kresba
akvarel, karton, tuš
600 x 402
Viliam Weisskopf
Americká polievka
1958
kresba
akvarel, karton, tuš
443 x 302
Viliam Weisskopf
Kto mi chce prerušiť kontakt s Berlínom?
1958
kresba
akvarel, karton, tuš
312 x 442

heslo:
Narodil sa v Červenom Kostelci v Čechách 1. apríla 1906. Po štúdiu na chemickej priemyslovke v českom Liberci sa dostal do nemeckého Lipska, kde na výtvarnej akadémii študoval grafické umenie a knižnú tvorbu. Popri štúdiu kreslil pre časopisy a dostal sa aj k javiskovej výprave drámy Žobrácka opera od nemeckého dramatika Bertolta Brechta. Od roku 1929 pracoval ako reklamný grafik v Čechách, pred rasovým prenasledovaním unikol do ilegality na Slovensko. Keď ho internovali v koncentračnom tábore v Seredi, ušiel a našiel útočisko v Bratislave, kde tajne pracoval pre tlačiareň Slovenská grafia. Po roku 1945 bol výtvarným redaktorom na slovenskom Povereníctve informácií a osvety, pracoval aj v časopise Domov a svět a vo vydavateľstve Tatran. V Tatrane sa zaslúžil o pozdvihnutie grafickej úrovne jeho knižnej produkcie a pre spoluprácu s vydavateľstvom získal elitu slovenskej grafiky Ľudovíta Fullu, Martina Benku, Vincenta Hložníka, Ladislava Gudernu, Ľubomíra Kellenbergera. Ťažiskom jeho práce sa v tomto období stali návrhy na prebaly kníh a ich väzieb. Ešte v roku 1948 inicioval v Bratislave vznik satirického a humoristického časopisu Roháč, ktorý sa však nevyhol cenzúre. Tvoril pre časopis karikatúru a satiru. Kreslil aj pre časopisy Kultúrny život, Šibeničky, Let, Dikobraz, Slobodný rozhlas, Nové slovo, Pravda, Práca, Tvorba, Život a ďalšie. Viliam Weisskopf bol v roku 1952 vyznamenaný I. cenou za kresbu a grafiku v Súťaži 29. augusta, v roku 1955 dostal za karikatúru Atómová energia diplom a mimoriadne uznanie na Medzinárodnej výstave karikatúry v rakúskej Viedni. Cenu Cypriána Majerníka dostal v roku 1962, v roku 1964 ho ocenili vyznamenaním Za vynikajúcu prácu. Umelec zomrel 7. decembra 1964 v Bratislave vo veku 58 rokov.
davdva.sk, 20.9.2017

poznámka:
Studoval grafiku a knižní tvorbu na Akademii fűr graphische Kunst und Buchgewerbe v Lipsku (1924-1928). Věnoval se knižní grafice, ilustracím, satirické tvorbě zaměřené hlavně na mezinárodní politiku. Byl spoluzakladatelem časopisu Roháč. Těžiště jeho práce bylo v užité grafice, navrhoval přebaly a vazby knih.