Josef Chwala

* 15. 3. 1906, Prachatice (Prachatice), Česká republika (Czech Republic)
16. 6. 1985, Kůsov, Stachy (Prachatice), Česká republika (Czech Republic)
sochař, řezbář

 

národnost: německá
pohlaví: muž

heslo:
Josef Chwala byl synem prachatického nádeníka a později městského ponocného Josefa Chvály a jeho manželky Anny rozené Toncarové. Měl pouze základní vzdělání a nebyl vyučen žádnému řemeslu. Zprvu se živil pomocnou prací v zahradnictví, později prošel řadou zaměstnání a naposledy pracoval jako lesní dělník. Neoženil se. Celá léta žil v Prachaticích, až na sklonku života se uchýlil do Domova důchodců v Kůsově, kde také skonal ve věku 79 let.
Vyřezávat začal Josef Chwala asi ve svých třiceti letech, soustavně se této činnosti věnoval až po padesátce. Inspirací jeho naivistických řezeb byly převážně biblické příběhy, postavy svatých a také samorostle pojímaná historie Prachatic a dalších českých míst. Jeho tvorby si brzy povšimli znalci insitního umění a národopisci. Řada plastik Josefa Chwaly se nachází ve sbírkách Národopisného oddělení Národního muzea v Praze, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Prachatického muzea a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Poslední ze jmenovaných institucí se m.j. programově zabývá právě insitním uměním. Josef Chwala se podílel na četných výstavách doma i v zahraničí (m.j. byla jeho díla vystavena v československé expozici na světové výstavě v Montrealu r. 1967) a jeho pracím se dostalo vysokého ocenění.
Jan Antonín Mager
-
Narodil se v nemajetné rodině (osm sourozenců). Vychodil jen 4 třídy obecné německé školy, pak musel opatrovat nejmladší sestru. Ničím se nevyučil a na studia jej rodiče nechtěli pustit, takže vykonával různé pomocné práce. Po vojenské službě v Písku byl zaměstnán v továrně na knoflíky. Roku 1931 odjíždí přes Brusel do světa s cirkusem Sarassani. Později též pracoval v zahradnictví a živil se jako lesní dělník. Soustavné tvorbě se věnoval až od roku 1965 (první dřevěný reliéf vytvořil ovšem již v roce 1936). Lze v ní vysledovat úzkou vazbu na barokní lidovou plastiku (betlémy, světci, madony), silné zaujetí pro historii rodného města. Podstatná část výtvarné práce však vyvěrá z vlastní bohaté obrazotvornosti samorostlého samotářského tvůrce, nalézajícího v tvorbě opravdový smysl těžkého života. Originální, jemně kolorované rámované reliéfy, pojednané svébytným robustním řezbářským rukopisem zaujaly už návštěvníky Světové výstavy EXPO 67 v Montrealu. Jeho práce vlastní Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Národopisné oddělení Národního muzea v Praze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Muzeum v Prachaticích.
Pavel Konečný, outsiderartcz.eu, 2014/01/26

poznámka:
odkazová forma
Chvála, Josef, 1906-1985
přihlásil se k německé národnosti
ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců chybně uvedeno + 1975
+ 1975 - katalog Zrcadlo srdce, zrcadlo duše, 2000
-
Zdroj
1999 Francl Vratislav: Díla zhlédli v Montrealu. Listy Prachaticka č. 164, s. 11, 17. 7. 1999
1999 Mager Jan Antonín: Josef Chwala či Josef Chvála? Rodopisná revue 3, 1999.