Břetislav Elbl

* 18. 7. 1930, Záblatí, Česká republika (Czech Republic)
1. 10. 1998, Piešťany (Piešťany),
grafik, malíř

 

pohlaví: muž

poznámka:
NK ne - 2018/12
Grafik, výtvarník, pracovník Chirany export - import. Vyššiu školu umeleckého priemyslu absolvoval v Brne. Po základnej vojenskej službe ostal na Slovensku a tu sa i oženil. Po krátkom pobyte na Morave (Ostrava) sa vrátil do Piešťan, kde vykonával funkciu výtvarného a propagačného grafika v Chirane. Roku 1976 komisia SFVU v Bratislave prijala jeho práce, čo mu umožnilo pôsobiť v slobodnom povolaní. Maľoval zátišia a krajinky.