Ľubomír Zelina

* 16. 4. 1943, Tajov (Banská Bystrica), Slovensko (Slovakia)
malíř

 

pohlaví: muž

Ľubomír Zelina
Rozmary
1980
malba
olej, plátno
95 x 100 cm
Ľubomír Zelina
Vojna
1986
malba
olej, plátno
146 x 146 cm
Ľubomír Zelina
Klaun
1979
malba
karton, kvaš
39 x 56 cm
Ľubomír Zelina
Šašo
1978-1979
malba
kvaš, papír
40 c 57 cm
Ľubomír Zelina
Rodeo
1978
malba
papír, pastel
49 x 65 cm
Ľubomír Zelina
Podvečer
1977
kresba
papír, pastel
490 x 650

heslo:
Zelina Ľubo sa narodil v roku 1943 v Tajove, žije a tvorí v Bratislave • VŠVU Bratislava, monument. maľba, prof. D. Milly, prof. P. Matejka • komorná, maľba, kresba, monumentálna architekt. tvorba • abstraktný expresionizmus, antropický princíp v scientistických a kozmologických súvzťažnostiach, erupcia farby a tvaru, dynamická kompozícia, výrazný symbol, reliéfna technika (kombin. piesku, textilu) • medzinárodné ocenenia, výstavy, sympóziá, zastúpenie v početných zbierkach v Európe i v zámorí.
eantik.sk, 19.7.2017

poznámka:
*u Banské Bystrice
Odkaz. forma:
Zelina, Ľubo, 1943-
Věnuje se komorní malbě, kresbě a monumentálním realizacím.