Jan Fabricius 

poznámka:
Jeho jméno uvedeno v univerzitních zápisech z roku 1611. Do Kostelce byl vyslán rektorem pražského vysokého učení Martinem Bacháčkem z Nauměřic.