Miloslav Pluháček

* 11. 5. 1953, Moravská Třebová (Svitavy), Česká republika (Czech Republic)
grafik, sochař, malíř, básník, spisovatel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Miloslav Pluháček si zvolil v umění dráhu solitéra. Nikdy nepatřil k žádnému názorovému uskupení, společnosti se straní a jeho dílo vzniklo mimo centra kulturního dění. Přesto, nebo právě proto, je takové, jaké je. Nonkonformní a provokativní. Umělcovu tvorbu lze rozdělit do několika hlavních proudů. Na obrazy, monstrance, relikviáře, plastiky a další výtvarná díla. Vesměs se jedná se o neuzavřené cykly mnohačetných artefaktů, z nichž např. relikviáře, nemají počtem několika set kusů ve světě obdoby. V obrazech se umělec soustředil výhradně na figuru. Malba je někdy doplněná prostorovým prvkem. Malířskou technikou osobitého šerosvitu autor zcela neguje kulisu pozadí a dává vyniknout motivu. Miloslav Pluháček námětově čerpá především z Bible. Jeho práce však nejsou selankovité výjevy. Jsou to sarkastická zrcadla toho, kdo a jací jsme. Do staletími zakonzervované religiozity umělec vnesl moderní dobu a věc do té doby nevídanou – humor. Navzdory křesťanským tématůma mravouce, umělec pracuje s lidskou nahotou, která mu slouží jako výraz, ale i past. Pokud se divák nechá nachytat, záhy pochopí, že se směje – jenže sám sobě. Je zapotřebí penzum znalostí, abychom rozkryli Pluháčkovo mnohovrstevnaté a složité dílo, plné alegorií, zámlk a náznaků. Monstrance jsou úšklebkem modloslužebným, a zbožněním majetku. Na stejných, jen barevně odlišených korpusech, se střídají věci vytržené z kontextu a reality. Jejich spojením pak vzniká zcela nový význam a smysl. Plejáda jednotlivých kusů je přehlídkou bravury a invence, především však sarkastickou kritikou duchovního holocaustu dneška. Na obdobném principu jako monstrance jsou vytvořené relikviáře. Sofistikované schránky své doby a jejich reliktů. Co dosloužilo, stává se svědectvím nejen existence, rovněž života v nás a kolem nás. Miloslav Pluháček je voyeur světa kolem sebe. S lehkostí cirkusového artisty zvládá materiály, postupy a techniky. Ale ten, kdo zná manéž bez světel a bez pozlátka, ví, kolik se platí za každý lehký krok. Mezi plastiky vytvořené Miloslavem Pluháčkem patří několikametrové monumenty, komorní plastiky, chronometry, poetické gabily, kříže a mnohé další. Miloslav Pluháček je rovněž vynikajícím designerem, podepsaným pod mnohými interiéry, šperky,vizualizací budov, reklamou a dalším. Na realizaci čekají mnohé umělcovy projekty, např. Kokoschka Road, Češi Čechům a další. Byla by velká škoda, kdyby jen proto, že se nenašlo dost dobré vůle a peněz, zapadly originální a ojedinělé nápady. Pod pojem – ostatní, lze zařadit experimentální techniky, performance, asambláže, land art, grafiky,fotografie... Také nahořklé texty povídkových blues a minimalistickou poezii. Ve věku, kdy jiní umělci žijí z podstaty vytvořeného, Miloslav Pluháček objevuje nové světy. Je vzdělaným a přemýšlivým člověkem. Jeho dílo, jakkoliv skandalizováné a budicí u některých pohoršení, je zde a nelze je přehlížet. I přes umělcovu patologickou lhostejnost k vlastní sebeprezentaci, jsou jeho práce ozdobou sbírek a galerií.
Danielle de Gresse

poznámka:
Pseudonym
Mante, 1953-