Albrecht Vladislav Smiřický ze Smiřic

1602,

 

pohlaví: muž

poznámka:
Bratr Zikmunda Smiřického, zemřel bezdětný a Zikmund po něm převzal majetek.