Milan Fiala

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993, Modrý jezdec, spol. s r.o., _