Jiří Adámek

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
- 1971   Univerzita Karlova, Praha (Matematicko-fyzikální fakulta, ),