Domenico Antonio Rappakameník, mramorář

 

pohlaví: muž

heslo:
Přední barokní mramorář a kameník. Nevíme, kde a kdy se narodil. 16. 1. 1711 získal měšťanské právo Starého Města pražského. V l. 1712-1715 činný v Klementinu při stavbě kostela sv. Klimenta. R. 1712 spolu s Františkem Maximilianem Kaňkou činný při opravě kostela Panny Marie Na louži. V l. 1715-1716 se podílel na stavbě Clam-Gallasova paláce čp. 158/I. R. 1713 upravoval pro Černíny z Chudenic jejich dům U Zlatého jednorožce čp. 548/I. V l. 1717-1719 účasten při stavbě zámku v Hoříně. V l. 1718-1721 se podílel na výzdobě Černínsdkého paláce na Hradčanech. V l. 1718-1719 činný při úpravách Majerovského, později Černínského domu čp. 102/IV na Hradčanech. V l. 1719-1720 se podílel na výzdobě zámku ve Vinoři. Podílel se též na úpravách Valdštejnského domu čp. 158/III na Malé Straně. Činný také při úpravách špitálu na Karlově u Lysé nad Labem. Jeho dílem před r. 1722 patrně kubus hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Pany Marie ve Staré Boleslavi. V l. 1722-1723 se podílel na realizaci pomníku v novodomském revíru. V l. 1723-1725 se podílel na realizaci pomníku barona Leopolda Šlika ve Svatovítské katedrále. R. 1724 patrně realizoval dlažbu v kostele sv. Františka Serafinského na Křížovnickém náměstí v Praze. Snad r. 1734 se podílel na výzdobě kostela sv. Jiljí na Starém Městě pražském. Nevíme, kde a kdy zemřel.

poznámka:
Též jako Domenico Antonio Rapa, Ropa,
NK neuvádí 2010, 2011, 2012,