Zdeněk Wasserbauer

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1957 - 1991   Pražský projektový ústav, Praha, ()