Miroslav Zvonek

* 6. 6. 1955, Vsetín (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, designér, sochař, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Specializace na průmyslový design, interiéry, grafický design, fotografii
studium u prof. Dirhama v oboru organizace a řízení průmyslového designu na VŠT v Košicích
Designér ve Valašských Kloboukách. Doktorandské studium na STU Bratislava. Design strojírenství a zemědělská technika. Jako hobby výtvarná fotografie a kovová plastika. Od r. 1996 jako pedagog na OPD ÚK FSI VUT v Brně

Dílo:
- Užití antropometrických dat v praxi = Application of Antropometric Data in Real Process. Dana Rubínová, Josef Sládek, Miroslav Zvonek. Sborník mezinárodní XLVI. konference kateder částí a mechanizmů strojů. V Liberci, Technická univerzita v Liberci, 2005. s. 288-291