Prokop Chocholoušek

* 18. 2. 1819, Sedlec, Sedlec-Prčice (Příbram), Česká republika (Czech Republic)
5. 7. 1864, Nadějkov (Tábor), Česká republika (Czech Republic)
novinář, spisovatel

 

pohlaví: muž

heslo:
Žil střídavě v Sedlci a Praze. Pod vlivem styků s vlasteneckými literáty se rozhodl věnovat pouze literatuře. - V r. 1848 stál na straně revolučních demokratů. Publikoval v Květech a Občanských novinách. Redaktor německých novin, od r. 1849 Pražského večerního postu. Politická perzekuce ho přiměla k odchodu do Sedlce. V l. 1855-1859 pobýval v Polsku, kde pracoval na rozlehlém hospodářství svých rodičů a k literární tvorbě se dostával jen obtížně. V r. 1856 internován v Bystrzyci haličskými úřady jako politicky nespolehlivý. Do Sedlce se mohl vrátit v r. 1859. Zde byl hmotně odkázán na podporu okolního vlasteneckého duchovenstva. Jeho internace zrušena v r. 1860. V l. 1861 člen redakce Času, později Hlasu. - Autor novinových článků, útočných politických letáků, povídek, např. Vanda, historických próz z českých a jihoslovanských dějin aj.
Lexikon české literatury. Díl 2/I. Praha 1993, s. 414.
Fiala, Miroslav. Rodák Prokop Chocholoušek. Náš domov, 2002, č. 147, s. 9.
zdroj - www.svkkl.cz

poznámka:
Pseudonym
Sedlecký, 1819-1864
Benkovský, A., 1819-1864
Sedlecký, Prokop, 1819-1864
byl v redakci Konstitutionelle Allgemeine Zeitung (1848), Času (1861), Hlasu (1862), Kalendáře Lípa českomoravská (1862 - 1964)
přispíval do Vlastimila, Květů, Poutníka, Vesny, Lumíra, Rodinné kroniky, Slovanských besed