Jindřich Fialka

* 1855, Libeň, Praha (Hlavní město Praha), Česká republika (Czech Republic)
† 1920, Praha, Česká republika (Czech Republic)
architekt, stavitel, pedagog, teoretik architektury

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Český architekt, stavební a vládní rada. Svou relativně úspěšnou dráhu započal jako inženýr hlavního města Prahy v letech 1883-90, poté byl jmenován profesorem a přednostou stavitelského
odboru průmyslové školy v Praze. Po přestěhování do Pardubic se stal ředitelem tamní průmyslové školy, kde působil až do roku 1913. Projektoval např. divadla ve Slaném a v Hradci Králové, Staroměstskou tržnici, vodárnu na Letné v Praze, průmyslovou školu v Pardubicích ad.
Kromě projektování staveb jejich realizací také přispíval odbornými hesly do Ottova slovníku naučného a do Časopisu architektů a inženýrů, spolupůsobil při vydávání Pacoldovy Statiky, Praktika a Studií pozemního stavitelství. Je autorem publikace Vnitřní výstavba budov.
Jako člen stavební komise pro asanaci Prahy byl pověřen stavebním průzkumem a vypočítáním přibližné finanční sumy na rekonstrukci kostela sv. Václava na Novém Městě pražském. Výslednou čásku však dosti
nadsadil, takže se zdála být velice vysoká a zastupitelstvo se díky tomu přiklonilo k jeho levnějšímu návrhu na úplnou přestavbu tohoto kostela v duchu anglické neogotiky. Tento návrh však nebyl naštěstí nikdy realizován.
PePřík

Lit.: Masarykův slovník; J. Novotná: J.F. v: NEČVU, s. 174.

poznámka:
* Stará Libeň podle Nové enc. č.v.ú.