Ferdinand Engelmüller

* 1899, Praha,
pisatel rodinné kroniky, právník

 

pohlaví: žena

poznámka:
syn malíře Ferdinanda Engelmüllera (1967-1924)
předmluva k 3. vydání otcova díla Cesty k malířskému umění, Praha 1947