Eduard Urx

* 29. 1. 1903, Velká nad Veličkou (Hodonín), Česká republika (Czech Republic)
20. 4. 1942, Mauthausen, Rakousko (Austria)
publicista, literární kritik, politik, novinář

 

národnost: česká
pohlaví: muž

poznámka:
Účastnil se levicového studendského hnutí ve Volném sdružení, spolupracoval s Komunistickou studentskou frakcí a přispíval do pokrokových časopisů.
Po roce 1926 se intenzivně věnoval stranickopolitické a publicistické práci, účastnil se bojů revolučního dělnictva, podílel se na bolševizaci komunistické strany.Několikrát byl v Praze a v Ostravě vězněn, 1930 odsouzen na 9 měsíců. Poté odešel studovat stranickou školu do Moskvy. V l. 1933-35 žil a pracoval v ČSR ilegálně. 1938 se stal zástupcem šéfredaktora Rudého práva. Za okupace členem 1. ilegálního výboru KSČ a podílel se na organizaci protifašistického hnutí. Zatčen gestapem, v dubnu 1942 odvezen do Mauthausenu a tam popraven.