Louisa Chotková z Chotkova a Vojnína

malířka

 

pohlaví: žena