Karel Adámek

* 13. 3. 1840, Hlinsko (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
11. 1. 1918, Hlinsko (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
politik, národohospodář, spisovatel, překladatel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Vystudoval nižší reálku v Chrudimi a poté pokračoval ve studiích na vyšší reálce v Praze, která však kvůli své nemoci nedokončil. V mládí cestoval po Evropě a v Hlinsku se účastnil kulturního života. V letech 1865 až 1918 do své smrti zastával pozici okresního starosty. Byl aktivním členem Národní strany svobodomyslné (Mladočechů) a z jeho iniciativy byl v roce 1868 uspořádán na Košumberku tábor lidu na podporu českých státoprávních požadavků. Jeho politika se také ubírala směrem ke středním vrstvám, hlavně k řemeslníkům, které považoval za základ ekonomiky. Stal se poslancem Českého zemského sněmu, členem Panské sněmovny Říšské rady a přísedícím Zemského výboru. Působil také jako ochránce nemovitých kulturních památek. Přispěl k restauraci hradu Karlštejna, Chrámu svaté Barbory a Vlašského dvora v Kutné Hoře. Jeho manželka Terezie Karolína roz. Štilíková (1842-1922) byla aktivní v ženském hnutí. Založila v Hlinsku spolek Vlasta a byla členkou Ženského výrobního spolku v Praze. Z podnětů Karla Adámka bylo v roce 1874 založeno při městské škole v Hlinsku muzeum. Působil aktivně v národopisných a národohospodářských sjezdech. V roce 1895 se stal čestným předsedou Národodopisné výstavy českoslovanské v Praze.
Syn Karel Václav Adámek (19. 9.1868 - 18. 12. 1944)se zabýval kulturní historií a regionalistikou. Jeho spisy: Levý Hradec v 17. a 18. věku. Praha 1890. Slovenskem 1. 2. Praha 1921-1922

Dílo:

- Čtrnáctý věk. Z dějin kulturních stykův Čech a Italie. Nákladem Spolku pro vydávání laciných knih českých, Matice lidu XII. Praha 1878,
- Z naší doby I. - IV., Velké Meziříčí 1886-1890
- Ozbrojený mír, Hoblík, Pardubice 1894, 1. vydání
- Upomínka na Národopisnou výstavu českoslovanskou roku 1895, Praha 1896
- Paměti z poroby českého rolnictva, Chrudim 1898
- Příspěvky k dějinám nového Musea Království českého. Časopis muzea království Českého,86/1912

poznámka:
Pseudonym Jaroslav Hradištský; bratr spisovatele Bohumila Adámka (1948-1915)