Josef Wait

* 29. 8. 1845, Rakovník (Rakovník), Česká republika (Czech Republic)
† 30. 4. 1905, Prostějov (Prostějov), Česká republika (Czech Republic)

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Před 100 lety - 30. dubna 1905 - zemřel v Prostějově ředitel rolnické sladovny a starosta města Prostějova v letech 1898 - 1902
Narodil se 29. srpna 1845 v Rakovníku. Vyučil se kupcem. Od roku 1871 byl zaměstnán v Rolnické sladovně v Prostějově a později se stal jejím ředitelem. Zasloužil se o postavení Rolnického akciového pivovaru v Prostějově.
Horlivě pracoval ve spolcích, zejména v Sokole.
V obecním výboru zasedal 30 let. Podílel se na všech bojích, které vedla česká strana s německou obecní správou. V letech 1892 - 1898 vedl na radnici finanční referát.
Starostou města byl zvolen po rezignaci Karla Vojáčka 13. prosince 1898, podruhé byl zvolen starostou roku 1901, ale koncem listopadu 1902 na tento úřad rezignoval.
Byl známý jako iniciativní a pilný hospodářský pracovník. Zasloužil se o převedení čelechovického cukrovaru z rukou německé společnosti do rolnického vlastnictví zdejších obyvatel. Za své hospodářské zásluhy dostal roku 1901 titul císařského rady.
V roce 1902 se jej obecní rada rozhodla zařadit do galerie čestných občanů města "v uznání jeho třicetileté blahodárné činnosti v obecním zastupitelství města Prostějova a v uznání jeho zásluh jak v ohledu politickém, tak i na poli národohospodářském."
Josef Wait zemřel 30. dubna 1905 v Prostějově.