Ferdinand Arlt

* 17. 4. 1812, Horní Krupka, Krupka (Teplice), Česká republika (Czech Republic)
1877,

 

pohlaví: muž

heslo:
Nejvýznamnější severočeští rodáci, kteří se osvědčili na poli vědy nebo se zasloužili o národohospodářský pokrok rakousko-uherské monarchie, byli za své zásluhy povýšeni do šlechtického stavu. Nechybí mezi nimi ani Ferdinand Arlt, který se narodil 17. dubna 1812 v Horní Krupce v rodině prostého důlního kováře. Na svůj původ byl hrdý i v dobách největší slávy. Proto při příležitosti povýšení do šlechtického stavu zvolil přídomek „von Bergschmieden,“ tedy něco jako „z horní kovárny.“
Do školy začal chodit v Novosedlicích, kde byl jeho strýc učitelem. Léta pilného studia pak zahájil na proslaveném litoměřickém gymnáziu, odkud odešel v roce 1831 do Prahy. Po úspěšném studiu na lékařské fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity získal v roce 1839 doktorát a o rok později se stal asistentem rumburského rodáka Jana Nepomuka Fischera.Na klinice se specializoval na oční lékařství a již v roce 1846 vydal v Praze první vědeckou práci, nazvanou „Péče o oko ve zdravém i nemocném stavu“ (roku 1858 vyšla v doplněném vydání ve Vídni). Od roku 1846 působil na pražské univerzitě, kde se stal o tři roky později profesorem. V letech 1851 až 1856 zde vydal třídílné dílo „Nemoce oka,“ které mu otevřelo cestu na univerzitu ve Vídni, kde od roku 1856 ještě intenzivněji pokračoval v úspěšné léčbě i ve vědeckém výzkumu.
Nejen v Rakousku, ale i v Čechách považujeme krupského rodáka MUDr.Ferdinanda Arlta za spoluzakladatele moderního očního lékařství. Mimochodem, známá stupnice písmen, která se v ordinacích užívá k měření ostrosti zraku, je také jeho vynálezem. Dne 10.1.1963 se stal čestným občanem města Krupky, v roce 1870 jej panovník dekoroval Řádem železné koruny a povýšil na rytíře. Ještě po pěti letech vydal ve Vídni významné dílo „Zranění oka.“ Jako jednasedmdesátiletý odešel na odpočinek a zemřel ve Vídni 7. března 1887. Pomník na jeho počest s bustou od akademického sochaře Walthera Lehnerta byl v Krupce odhalen již 10. října 1937.
Monika Helclová
zdroj - www.knihovna-teplice.cz

poznámka:
IČ - nlk20000078616 (definitivní)
oční lékař