Igor Benca

* 11. 10. 1958, Topoľčany (Topoľčany), Slovensko (Slovakia)
ilustrátor, grafik

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Igor Benca
Z cyklu Recyklácie
2006
tisk z plochy
papír
1520 x 1000
Igor Benca
Z cyklu Chemickí bratia
2003
tisk z plochy, vlastní technika
papír
970 x 700
Igor Benca
Fixovaný pohyb 08
2002
tisk z plochy
papír
1000 x 700
Igor Benca
Fixovaný pohyb 05
2002
tisk z plochy
papír
1000 x 700
Igor Benca
Fixovaný pohyb IV.
1999
monotyp
papír
1000 x 700
Igor Benca
Recyklácia II.
1999
monotyp
karton
1002 x 678

heslo:
V roku 1973-1977 študoval na gymnáziu, 1981-1987 na Vysokej škole výtvarných umení, odbor grafika. V roku 1999 sa habilitoval na docenta. V rokoch 1988-1991 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Od roku 1991 Igor Benca pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre výtvarnej tvorby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2001 pracoval ako vedúci katedry grafiky, neskôr ako dekan Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Venuje sa grafike, maľbe ilustrácií, známkovej tvorbe a výtvarnej tvorbe v architektúte, spoluautor a spoluorganizátor niekoľkých výtvarných podujatí, pravidelne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných výstav, vo svojej tvorbe sa venuje figurálnemu znaku, posledné práce nadväzujú na súčasné neoabstraktné tendencie.
Je členom Slovenskej výtvarnej únie, združenie grafikov "G-bod".
sk.wikipedia.org, 06/2017