Igor Benca

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
2001 -   Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica), (pedagóg)