Muhammad Ali

* 1769,
1849,

 

pohlaví: muž

poznámka:
Egyptský místodržící v Osmanské říši.