Jaroslav Fert

klíčové slovo
malba dekorací
písmomalířství
řezba loutek