F.K. 

poznámka:
recent knihy Milana Kundery Směšné lásky v Les Letres française