Jean Cocteau

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1970   Básník kreslí (Komorní výstava kreseb Jeana Cocteaua)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1963   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek (Francouzi a pařížská škola)
1969   Dada 1916-1966 (Dokumenty mezinárodního hnutí Dada)
1971   Dada 1916-1996 (Dokumenta internacionalnog pokreta Dade)
2002   Světová avantgarda XX. století
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Ideové kořeny současného umění (Bergson a ideologie současného romantismu), Otto Girgal, Praha
1989   Když hoří obrazy (Vzpomínky), Melantrich, a.s., Praha
1991   Slavní, ale ´jiní´ aneb Známé homosexuální osobnosti, ,
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1930   Půl Jean Cocteaua, , , , , 80-89
1957   Jean Cocteau, zjev ne-li z největších,..., , , , , 183-
1963   Muzeum Fernanda Légera ohroženo, , , , , 4-
1963   Jean Cocteau, , , , , 5-