Georgius Agricola

* 24. 3. 1494, Glauchau, Německo (Germany)
21. 11. 1555, Chemnitz (Chemnitz), Německo (Germany)
lékař, přírodovědec, mineralog

 

pohlaví: muž

heslo:

Německý lékař, zakladatel vědecké mineralogie a montanistiky. Působil jako rektor latinské školy ve Zwickau (1518–22), hodnosti doktora medicíny dosáhl na universitdě ve Ferraře (Itálie). V letech 1527–31 byl městským lékařem a lékárníkem v Jáchymově; zabýval se také geologií, mineralogií, chemií a metalurgií. V roce 1530 přesídlil do Chemnitz (Německo). Je autorem mnoha obsáhlých spisů, z nichž vynikají práce montanistické. Ve spisu Bergmannus sive de re metallica dialogus (1530 – Horník aneb dialog o kovech) mj. pojednal o tehdejších geologických názorech. Svým stěžejním dílem De re metallica libri XII (1546 – Dvanáct knih o hornictví a hutnictví), v němž podrobně pojednává o metodách získávání kovů z rud a jejich dalším zpracování, se zařadil mezi zakladatele chemické metalurgie a velké technology renesance. Známý je i jeho lékařský spis De peste libri tres (1554 – Tři knihy o moru) a hist. knihy o Sasku a Míšeňsku.

poznámka:
Odkaz. forma
Agricola, Georg, 1494-1555
Agricola, Jiří, 1494-1555