Lesser Ury

* 7. 11. 1861, Birnbaum, Polsko (Poland)
18. 10. 1931, Berlín (Berlin), Německo (Germany)
malíř, grafik

 

národnost: německá
pohlaví: muž

heslo:
Malíř. V roce 1878 studoval na düsseldorfské Akademii. V roce 1881 odjel do Paříže, kde se setkal s impresionismem, který jej ovlivnil zejména svým důrazem na význam barev. Stal se tak jedním z prvních německých impresionistů. Jako Žid byl v Německu vystaven antisemitismu a byl nařčen též z „dovozu“ cizího francouzského uměleckého hnutí. Povětšinu svého života zůstal v Německu outsiderem a uznání se mu dostalo až na sklonku života v prostředí Berliner Secession. Zaměřoval se na malbu pouličních výjevů, květinových váz a nočních scén. Vedle impresivních tendencí nalezneme v jeho tvorbě i naturalismus. Kolorit jeho zralého díla nabývá třpytivých barevných tónů. I když je znám především jako impresionista, jeho pozdější post-impresionistické tendence mají charakter příbuzný tvorbě Vincenta van Gogha a Pabla Picassa.
Jaroslav Michna, Černá země?, GVUO 2018, s. 275-276