Josef Leonard Weber

* 1695, Świdnica, Polsko (Poland)
† 1771, Buda, Budapest (Budapest), Maďarsko (Hungary)
sochař

 

pohlaví: muž

heslo:
Sochař v výtvarně působil v okolí Brna a Znojma (30. a 40. léta 18. století), dále také v Trnavě (od 1749), v Budíně (po 1768). Na jeho sochařských dílech se objevuje často opakující se prvek, který je pro jeho tvorbu typický. Je jím dekorativně, až zdobně ohýbaný cíp pláště u jeho soch, jenž má lem obrácený naruby a je okrasně rozvlněn. Jeho chotí Marie Rozálie Weberová, rozená Pertscherová. Sňatek 10.6.1725. Děti: Antonín, Josef.

Dílo:

- sochy markraběte Jana Jindřicha a Jošta na portále bývalého augustiniánského kláštera (1742–1748)
- výzdoba klášterní knihovny (která byla přesunuta roku 1783 do kláštera na Starém Brně
- tvorba v kostele Nalezení Svatého Kříže - epitaf hraběte Karla Maxmiliána z Thurnu a Valsassiny a jeho choti, dále náhrobní epitaf F. A. Berchtolda v Kapli Vzkříšení, boční oltáře sv. Petra mučedníka a oltář svatého Dominika) ve Znojmě, socha sv. Růženy z Limy
- sochařská výzdoba kostela a kazatelny ve Strachoticích, účast na výzdobě hlavního oltáře kostela v Lechovicích, adoranti v kostele v Mladějově v Oleksovicích
- sochy svatého Jana Nepomuckého ve Znojmě, v Konicích u Znojma, Mikulovicích, v Dyji, Loděnicích, Miloticích, Oleksovicích, Strachoticích, Slupu a Bojanovicích
- sochy svatého Floriána v Miroslavi a Višňové
- socha svatého Antonína Paduanského ve Znojmě a Lechovicích
- sousoší svaté Anny samotřetí ve Znojmě, sousoší Panny Marie se světci v Tasovicích a Sousoší Kalvárie v Moravském Krumlově
- kříž na hřbitově v Lechovicích
- socha svaté Markéty v Suchohrdlech.

poznámka:
* kolem 1695
Odkaz. forma
Weber, Josef Leonhard, asi 1695-1771
Weber, Josef Leopold, asi 1695-1771
-
Slezský sochař, působil zejména na jižní Moravě. Žil též v Trnavě a v Budapešti.