Pavel Ullmann

architekt

 

poznámka:
autorem rod.domku v Roztikách u
Prahy a spoluautorem Laboratorního a transfuzního pavilonu Městské nemocnice v Čáslavi.