Tadeáš Enis

* 29. 7. 1711, Čekanice, Blatná (Strakonice), Česká republika (Czech Republic)
6. 4. 1769, Cádiz, Španělsko (Spain)
jezuitský misionář

 

pohlaví: muž

heslo:
ENIS z Atteru a Iveaghe, Tadeáš (též HENIS), * 29. 7. 1714 Čekanice u Blatné, † 6. 4. 1769 na moři při cestě z Jižní Ameriky do Evropy, jezuita, misionář
Pocházel z rytířské rodiny původem z Irska, která se přistěhovala do Čech po Bílé hoře. Syn svobodného pána Jana Josefa E. a jeho manželky Josefy. Vystudoval jičínské gymnázium, 1732 vstoupil do jezuitského řádu. Noviciát absolvoval v Jičíně, poté učil na řádových gymnáziích v Kutné Hoře a Českém Krumlově. Po studiu teologie v Praze (1739–42) a vysvěcení na kněze 1742 působil v Čechách jako kazatel, mj. v Jičíně (kde vykonal 1743 třetí probaci), Klatovech, Telči a Uherském Hradišti, záhy se přihlásil do misií v zámoří. Spolu s dalšími řádovými bratry byl vyslán do Latinské Ameriky, v únoru 1748 z Livorna odplul do Buenos Aires. Od 1750 působil na misiích u kmene Guaraní v dnešní Paraguayi. Jezuité tam pro indiány vystavěli zvláštní osady, zvané redukce, s výrazně autonomním postavením vůči španělské koruně. V době, kdy E. žil mezi indiány (zejména v redukci San Lorenzo poblíž Asunciónu), popsal ve svém deníku velké povstání Guaraníů proti Španělům 1754–56. I po jeho potlačení zůstávali jezuité podezřelí z tajného spojenectví s indiány. Konec paraguajských misií proto učinil příkaz, jímž španělský král 1767 zakázal působení Tovaryšstva Ježíšova v zemích pod jeho vládou. Jezuité byli z redukcí deportováni do Buenos Aires a dále do Evropy; E. během plavby či těsně po ní ve španělském Cádizu zemřel. Jeho deníky a další materiály dopravil do Evropy kolega, jezuita původem ze Slezska Florian Paucke, který je později vydal tiskem (vyšly 1770–1836 v pěti evropských jazycích; rukopis byl uložen v madridské Biblioteca Nacional). E. dílo je považováno za jeden ze základních pramenů k etnografii indiánů z oblasti řek Paraná a Paraguay.
Autor: Jiří Martínek
Zdroj: Biografický slovník, biography.hiu.cas.cz

poznámka:
Odkaz. forma:
Henis, Tadeáš, 1714-1769
*úmrtí - Na lodi při cestě z Ameriky do Evropy?
Jezuitský misionář v u guaraníjských indiánů v Paraguyai, autor deníku o povstání indiánů.