Jan Axamit

* 12. 2. 1870, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou), Česká republika (Czech Republic)
18. 11. 1951, Praha,
archeologie, ornitologie, internista

 

poznámka:
povoláním lékař,
v mládí studoval a překládal perskou poezii, poté se zaměřil na archeologické výzkumy.
věnoval se hlavně studiu eneolitu a slovanskému období ve středních Čechách.
Vypracoval původní pojetí českého eneolitu a jeho vztah k Moravě, rozpoznal a pojmenoval řivnáčskou kulturu.