Jiří Ramhovský 

poznámka:
* 16./17. století
jeho glóbus pro Rudolfa II. Se nedochoval byl pravděpodobně při švédském vpádu do Prahy roku 1648.