Jaroslav Seifert

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2001   Žrouti, jedlíci, labužníci
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1928   Básně (Generace sv. 2), Družstevní práce, Praha 1
1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
1981   Časy, Československý spisovatel, Praha
2008   Barvy slečny Toyen, Nakladatelství XYZ, s.r.o., Praha
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1948   Doslov redakční, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 192-192
1952   Šel malíř chudě do světa ((K výstavě díla Mikoláše Alše v Jízdárně pražského hradu)), Mladá fronta, 8, 135, 1952/06/10, 4-4
1956   Dokumenty, Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 8-
1957   Z pražských výstav: Pavel Šimon, Mladá fronta, 13, 234, 1957/09/29, 3-3
1958   Meziválečná architektonická avantgarda, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 2-5
1966   Nový národní umělci (Ceny a zasloužilosti), Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 2-
1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, , 9/10, 1969, 14-17
1970   Josef Šíma: Ilustrace, Výtvarná práce, 18, 6, 1970/03/18, 5-
1971   Avantgarda Trnu v Mostě (K 50. výročí založení KSČ), Průboj, 23, , 1971/03/13, -
1988   Když byly počátkem roku 1948..., Alén Diviš 1900 - 1956, , , 1988, -
1988   Antošová, Rulf a ti druzí, Svobodné slovo, 44, 133, 1988/06/08, 5-5
1989/06/13   Střet snů a skutečnosti (Umění mezi dvěma válkami), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 12, 1989/06/13, 5-
1990   Zastavení na výstavě knižních dedikací, Panorama, , 2, 1990, 22-23
1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, , 17, 1991, 73-80
1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, -
1994/06   Na okraj Divišových pozdních kreseb, Revolver Revue, , 26, 1994/06, 7-26
1995   Skupina Kvart, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 750-751
2000   VII. Unbücher: Literatur jenseits der Zensur, Samizdat, , , 2000, 275-298
2000   Hledání identity v díle Toyen a Marcela Duchampa, Lidové noviny, , , 2000/07/20, 27-
2001   Básník trvale vzrušující a jeho poličský sběratel (Příloha V.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 96-101
2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 39, 4, 2002, 369-378
2003   Sochař Ladislav Janouch, Bulletin, XI, 3, 2003/06 -07, -
2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky), Revolver Revue, , 56, 2004, 35-50
2005   Kdo je Alén Diviš?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 7, 2005/03/31, 16-16
2005   Václav Havel v Umělecké besedě, Život, 1 (22), 1, 2005, 16-17
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2007   Cesty, Vladimír Gebauer: Cesty, , , 2007, 5-8
2008   Zapomenutý nezapomenutelný "Polák", Polská Praha, , , 2008, 303-
2008   Krajina s fantomem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 11, 2008/05/29, 5-
2008   Secesní Fatalis a dryáčnický Drdův svět (The Art Nouweau Fatalis and Drdas Quekish Word), Obrazy v živé paměti, , , 2008, 57-59
2009   Rozmanitost rozsáhlých pohádkových próz, Proměny české pohádky, , , 2009, 107-127
2009   Závěrem o pohádce včera a dnes, Proměny české pohádky, , , 2009, 168-175
2010   Máchovské poznámky (Karel Hynek Mácha a jeho vztahy ke Kladnu), Středočeský vlastivědný sborník, , 28, 2010, 20-30
2011   Ten-Ta-Toyen: obrazy toho, o čem se mlčí, Homosexualita v dějinách české kultury, , , 2011, 349-358
2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Výstavy: Kvart, 1935; Svatý Kopeček u Olomouce 1938, 1939, 1940), Černá slunce, , , 2012, 143-146
2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 5-23
2012   Český historický román v protektorátě: Možnosti a úskalí, Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 25-41
2012   „Poetika místa“ - k pojmenování ulic a náměstí na sídlišti Lesná, Lesná - 50 let sídliště, , , 2012, 31-37
parte
rok vydání, název (podnázev)
2016   akademický malíř Jiří Hruška
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1992   The Lands of the Czech Crown